Solucions en Ventilació


SISTEMA DE VENTILACIÓ MECÀNICA CONTROLADA (VMC)
SISTEMA DE VENTILACIÓ MECÀNICA CONTROLADA (VMC)


Els sistemes de VMC per a residències unifamiliars tenen com a objectiu garantir la qualitat d'aire dels habitatges, evitar l'acumulació d'humitats, millorant notablement el confort de les mateixes.


SISTEMES VMC


  • VMC SIMPLE
  • VMC DOBLE
  • VMC AMB RECUPERADOR DE CALOR

Sistema que combina una aportació d'aire mitjançant reixetes directament a l'habitatge, i un sistema d'extracció mitjançant conductes des de banys i cuina.

Permet regulació bàsica de cabal mitjançant boques de cabal constant o de cabal regulat segons nivell d'humitat.

L'avantatge principal és la simplicitat al no requerir un doble sistema de conductes.

Disposa d'un doble sistema de conductes (aportació i extracció), millorant el confort al no tenir entrades d'aire naturals directes a l'habitatge. Cada circuit disposa d'un ventilador per controlar el cabal de renovació.

L'extracció d'aire contaminat serà permanent, realitzant un escombrat per l'habitatge, que consisteix a efectuar l'entrada d'aire des de les estances de menys activitat, dormitoris i menjador, i realitzar l'extracció des de les zones més humides com són banys i cuines.

VMC de doble circuit que recupera un alt percentatge de calor de l'habitatge, mitjançant l'ús d'un recuperador de calor, aconseguint un major confort i un gran estalvi en climatització.


CONTROL DE VENTILACIÓ

Tots els sistemes poden tenir diversos tipus de control de la ventilació:


Control autoregulable

El sistema consisteix a mantenir un cabal constant i permanent en totes les zones de l'habitatge. És el control més simple.

Els ventiladors es combinen amb boques de cabal constant en l'extracció.


Control higroregulable

El sistema consisteix a ventilar amb un cabal variable, en funció de la taxa d'humitat de la zona de la comporta d'extracció. Evita acumulació d'humitats.

Els ventiladors es combinen amb boques d'extracció de cabal regulat segons el nivell d'humitat.


Control per sensor

El sistema consisteix a ventilar amb un cabal variable en funció de les lectures d'un o més sensors. Manté la qualitat òptima d'aire amb un consum mínim d'energia.

Els ventiladors disposen de capacitat de regulació de velocitat, en diverses velocitats o regulació contínua.

PRODUCTES RELACIONATS


EDQUIET/S EDQUIET/S
EVP EVP
CTD CTD
TIRACANO TIRACANO
EVM EVM
SVE/PLUS SVE/PLUS

DOCUMENTS RELACIONATS