Amb aquests documents tècnics facilitats, podreu trobar tota la informació necessària per aclarir qualsevol dubte en ventilació. Contenen il·lustracions i taules que complementen l'explicació, complint els requisits legals establerts.

Càlcul i disseny de sistemes de ventilació

Càlcul i disseny de sistemes de ventilació

- Renovacions de locals en general.
- Càlcul de cabals a granges.
- Ajuda per al disseny de conductes.
- Coeficients de pèrdues de càrregues.
- Velocitats de captures.
- Velocitats de transport.
- Velocitats recomanades per a sistemes de ventilació.
- Separadors ciclònics.

Descarregar document

Ventilació bàsica

Ventilació bàsica

- Cabal i pressió del ventilador.
- Assajos dels ventiladors.
- Representació gràfica dels assaigs.
- Lleis de funcionament dels ventiladors.
- Acoblament de ventiladors.

Descarregar document