Solucions en Ventilació


SISTEMA DE VMC PER A HABITATGES RESIDENCIALS COL·LECTIUS
SISTEMA DE VMC PER A HABITATGES RESIDENCIALS COL·LECTIUS


L'objectiu de la VMC (Ventilació Mecànica Controlada) és la correcta renovació de l'aire d'un habitatge amb la finalitat de garantir el confort i la salut dels seus ocupants així com l'absència d'humitats a l'edifici.

La VMC es realitza mitjançant un circuit d'aportació d'aire fresc i un d'extracció d'aire viciat. En els habitatges col·lectius, tots dos circuits es distribueixen pels diferents pisos, permetent així compartir components amb el consegüent estalvi d'espai, costos d'instal·lació i operació.


SISTEMES VMC


 • VMC SIMPLE
 • VMC DOBLE
 • VMC AMB CONTROL DE PRESSIÓ CONSTANT
 • VMC AMB RECUPERADOR DE CALOR

Sistema que combina una aportació d'aire mitjançant reixetes directament a l'habitatge, i un sistema d'extracció mitjançant conductes des de banys i cuina.

Permet regulació bàsica de cabal mitjançant boques de cabal constant o de cabal regulat segons nivell d'humitat.

L'avantatge principal és la simplicitat al no requerir un doble sistema de conductes.


EXTRACCIÓ
 • SVE/PLUS SVE/PLUS
  EVP EVP
  EVM EVM

  Disposa d'un doble sistema de conductes (aportació i extracció), millorant el confor al no tenir entrades d'aire naturals directes a l'habitatge. Cada circuit disposa d'un ventilador per controlar el cabal de renovació.

  Permet regulació bàsica de cabal mitjançant boques de cabal constant o de cabal regulat segons nivell d'humitat.


  IMPULSIÓ
 • SVE/PLUS SVE/PLUS
  CJBD CJBD
  EXTRACCIÓ
 • SVE/PLUS SVE/PLUS
  CJBD CJBD
  CRF CRF

  VMC de simple o doble circuit, que disposa de ventiladors que s'ajusten a la demanda en els habitatges, reduint sorolls i consums elèctric i de climatització.


  IMPULSIÓ
 • SVE/PLUS/EW/CPC SVE/PLUS/EW/CPC
  CJBD/EW/CPC CJBD/EW/CPC
  EXTRACCIÓ
 • SVE/PLUS/EW/CPC SVE/PLUS/EW/CPC
  CJBD/EW/CPC CJBD/EW/CPC
  CJV/EW CJV/EW
  CRF/EW/CPC CRF/EW/CPC

  VMC de doble circuit que recupera un alt percentatge de calor dels habitatges, mitjançant l'ús d'un recuperador de calor comunitària, aconseguint un major confort i un gran estalvi en climatització.


 • IMPULSIÓ + EXTRACCIÓ
 • RIS P EKO RIS P EKO
  RIS H EKO RIS H EKO
  VENUS VENUS
  REB REB
  RIRS V EKO RIRS V EKO


  DOCUMENTS RELACIONATS