Solucions en Ventilació


EXTRACTORS PER A ATMOSFERES EXPLOSIVES
EXTRACTORS PER A ATMOSFERES EXPLOSIVES


Per evitar els riscos d'explosió en les instal·lacions amb atmosferes explosives és imprescindible disposar d'equips certificats i preparats per a això. La construcció dels equips de Sodeca per a atmosferes explosives ATEX es basa en un ventilador anti-espurnes accionat per un motor elèctric, complint amb les especificacions de les normatives exigents.

Algunes de les normatives existents respecte a atmosferes explosives són: Directiva 2014/34/UE, Estats Units d'Amèrica NEC 500, Canadà NEC 505, internacional IECEx,…


Esquema de ventiladors construïts segons la norma europea ATEX (Directiva 2014/34/UE)

APLICACIONS

Són moltes les aplicacions que poden requerir ventiladors preparats per treballar en atmosferes explosives. Generalment qualsevol aplicació que transcorri en una zona amb el risc d'explosió:REFINERIES PETROLÍFERES


INDÚSTRIES QUÍMIQUES I FARMACÈUTIQUES


CABINES DE PINTURA I VERNISSAT


INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA 
(farina, gra, cacau, pinso,…)


INDÚSTRIA FUSTERA I FUSTERIA


MAGATZEMS DE COMBUSTIBLES
(líquids o gasosos)


CONSTRUCCIONS NAVALS


OFF-SHORE

DESCLASSIFICACIÓ DE ZONES DE RISC D'EXPLOSIÓ, MITJANÇANT SISTEMES DE VENTILACIÓ

Qualsevol dispositiu instal·lat en una atmosfera explosiva ha d'estar preparat per evitar la ignició d'una explosió. Això encareix molt sensiblement les instal·lacions, manteniment i seguretat, en indústries amb atmosferes explosives. Per aquesta raó a la majoria d'indústries es tendeix a desclassificar el màxim de zones amb el risc d'explosió.

Per desclassificar total o parcialment una sala o recinte amb atmosfera explosiva cal ventilar amb aire lliure de gasos o pólvores explosives fins a garantir la reducció de la concentració d'aquests gasos o pólvores per sota dels límits d’explosivitat.  Mitjançant aquesta ventilació es pot aconseguir reduir el nivell de risc d'un recinte, o  minimitzar l'extensió de la zona classificada, reduint així els requeriments antiexplosius dels dispositius a instal·lar en aquest recinte.

PRODUCTES RELACIONATS


HCDF HCDF
HPX/ATEX HPX/ATEX
HCT/ATEX HCT/ATEX
HTM/ATEX HTM/ATEX
CMR/ATEX CMR/ATEX
CMP/ATEX CMP/ATEX
CAS/ATEX CAS/ATEX
RFHD RFHD

DOCUMENTS RELACIONATS