Solucions en Ventilació


UN NOU CONCEPTE EN SISTEMES DE VENTILACIÓ AMB COMPORTES
UN NOU CONCEPTE EN SISTEMES DE VENTILACIÓ AMB COMPORTES


Les coses han evolucionat, els sistemes de ventilació també.

Nou sistema d’extracció d’aire viciat en edificis o per a l’extracció de fum en cas d’incendi segons les normatives vigents, utilitzant sistemes automatitzats de comportes motoritzades amb un disseny completament hermètic dissenyat amb la última tecnologia i amb certificació per a treballar a F-400ºC/2h o F-300ºC/2h, segons la seva aplicació.ESTANQUEÏTAT

Evitar la pèrdua d'energia calorífica en edificis.


EXTRACCIÓ

Extracció d'aire viciat.


FUM

Extracció de fum en cas d'incendi d'acord a les normatives vigents.


PERSONALITZACIÓ

Mantenir els acabats de l'edifici personalitzant la comporta.


CERTIFICAT

Tenir la seguretat que és un sistema provat i certificat per laboratoris acreditats.APLICACIÓ

Mitjançant una comporta motoritzada, totalment estanca i tot l'equip aïllat tèrmicament amb materials tecnològicament avançats, evitem la fuita calorífica a l'edifici quan el sistema no està funcionant.

Les parets d'aquests equips estan aïllades amb panells de 60 mil·límetres de gruix de material tèrmic. D'aquesta manera s'eviten pèrdues de temperatura de l'interior de l'edifici.

L'obertura de la comporta d'entrada o sortida d'aire es realitza mitjançant actuadors motoritzats de gran robustesa amb una fiabilitat mínima d'11.000 cicles i un temps d'obertura inferior 30s.

Aquest disseny permet treballar sense problemes en cas de sobrecàrregues de neu o càrregues de vent, d'acord a les normatives vigents.

WALL SYSTEM

El sistema WALL pot ser utilitzat en instal·lacions industrials i comercials, gràcies a la seva facilitat d'instal·lació en les façanes i la seva possibilitat d'integració amb el disseny de la nau.

Està especialment dissenyat per a l'evacuació de fum en cas d'incendi, d'acord a la normativa vigent; utilitzant les sèries amb certificació F-400ºC/2H, F-300ºC/2h. També es pot instal·lar el sistema sense certificació de temperatura per a l'extracció d'aire viciat o amb contaminants. Els sistemes WALL també poden ser utilitzats com a aportació d'aire si és necessari. L'avantatge de poder tancar automàticament la comporta quan no s'utilitza el sistema, estalvia uns costos energètics molt importants.WALL SYSTEM PER A APLICACIONS INDUSTRIALS EN FAÇANA


WALL SYSTEM PER A APLICACIONS EN EDIFICIS COMERCIALS EN PARETROOF SYSTEM

El sistema ROOF està dissenyat per al seu fàcil muntatge en cobertes d'edificis o naus industrials, permet l'evacuació d'aire o fum en cas d'incendi a través de la teulada.

Mitjançant una comporta motoritzada, totalment estanca i tot l'equip aïllat tèrmicament amb materials tecnològicament avançats, evitem la perduda calorífica a l'edifici quan el sistema no està funcionant.ROOF SYSTEM PER APLICACIONS INDUSTRIALS DE TEULADA


ROOF SYSTEM PER APLICACIONS EN EDIFICIS COMERCIALS EN TEULADA


Solucions eficients de ventilació amb comportes

Sistemes automatitzats de ventilació amb comportes motoritzades


PRODUCTES RELACIONATS


THT/WALL THT/WALL
THT/WALL-F THT/WALL-F
WALL/DUCT WALL/DUCT
WALL/FREE WALL/FREE
WALL/AXIAL WALL/AXIAL
THT/HATCH THT/HATCH
HCT/HATCH HCT/HATCH

DOCUMENTS RELACIONATS


EINA DE CÀLCUL


Descarregui el nostre programa de selecció QUICKFAN per utilitzar la nostra eina de càlcul.
Quickfan