Solucions En Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ventiladors per a Forns
Ext. Evacuació Fums 400ºC/2h - 300ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies de Fuita
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors Heavy Duty per Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
E.C. Technology and Efficient Fans
Ventilació per a Habitatges
Recuperadors de Calor
Purificadors d´Aire i Unitats de Filtració
Cortines d´Aire
Accessoris


THT/HATCH
Exutoris dinàmics amb obertura motoritzada equipats amb extractor de teulada. per a evacuació de fum en cas d´incendi 400 °C/2h i 300 °C/2h

Exutoris dinàmics amb extractors de teulada. d´obertura motoritzada. Especialment dissenyats per a la ràpida i eficaç evacuació de fum i gasos nocius en cas d´incendi. Apte per a instal•lació en naus industrials o instal•lacions comercials. Homologació segons norma EN 12101-3. amb certificació F-400 i F300. La ràpida extracció del fum permet una eficaç intervenció dels bombers. una ràpida evacuació de les persones evitant nous focus d´incendi i majors danys estructurals a l´edifici. Pot utilitzar-se també per a la ventilació ambiental de l´edifici on està instal•lat.

Ventilador:
- Estructura de gran robustesa per aguantar severs canvis climàtics.
- Estructura de l´equip en xapa galvanitzada anticorrosiva.
- Disseny per assegurar l´estanqueïtat a l´entrada de l´aigua.
- Aïllament tèrmic de 60mm per evitar pèrdues d´aire calent a l´hivern.
- Sòcol d´adaptació per a la correcta i fàcil instal•lació en la teulada.
- Interruptor de manteniment equipat amb contacte auxiliar NA/NC per controlar desconnexió de l´equip.
- Extractors de teulada. amb certificació F-400 Núm. 0370-CPR-1827 i F-300 núm. 0370-CPR-0973.
- Embolcall tubular en xapa d´acer amb tractament anticorrosiu en resina de polièster.
- Hèlixs orientables en fosa d´alumini.

Sistema d´obertura:
- Braços motoritzats d´obertura. amb mecanisme encapsulat IP-65.
- Tensió d´alimentació 230 V. AC 50Hz.
- Sistema reforçat i garantit amb més de 10.000 operacions en càrrega màxima.
- Càrrega màxima 1000 Nw.
- Obertura automàtica mitjançant senyal extern del sistema de control (central d´incendis. detector de fums...) Sistemes de control no inclosos en el subministrament.
- Interruptor final de carrera per senyalitzar la posició de la comporta.

Motor:
- Motors classe H. ús continu S1 i ús emergència S2. amb rodaments a boles. protecció IP55.
- Motors d´eficiència IE3 per a potències iguals o superiors a 0.75kW. excepte monofàsics. 2 velocitats i 8 pols
- Trifàsics 230/400V.-50Hz (fins a 3kW) i 400/690V.-50Hz (potències superiors a 3kW).
- Temperatura màxima de l´aire a transportar: Servei S1 -25ºC+ 40ºC en continu. apte també per a climes càlids amb temperatures fins a 50ºC. Servei S2 300 °C/2h. 400 °C/2h.

Acabat:
- Anticorrosiu en xapa d´acer galvanitzat.

Sota demanda:
- Acabat amb pintura anticorrosiva en resina de polièster.
- Braços motoritzats d´obertura amb tensió d´alimentació 24V. DC.