Solucions En VentilacióSVE/PLUS
Extractors en línia per a conductes, amb baix nivell sonor muntats a dintre d´un embolcall acústic de 40mm d´aïllant acústic fonoabsorbent.

Ventilador:
- Embolcall acústic recobert de material fonoabsorbent.
- Turbina amb àleps a reacció, excepte models 125-150-200, amb turbina multipala.
- Brides normalitzades en aspiració i impulsió, per facilitar la instal•lació en conductes.
- Es subministren amb 4 peus de suport que faciliten el seu muntatge.
- Direcció de l´aire en sentit lineal.

Motor:
- Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic incorporat, classe F, amb rodaments a boles, protecció IP54.
- Monofàsics 230V 50Hz/60Hz regulables.
- Models 125,150 i 200 monofàsics 230V 50Hz.
- Temperatura màxima de l´aire a transportar: + 50ºC.

Acabat:
- Anticorrosiu en resina de polièster polimeritzada a 190ºC, previ desengreix amb tractament nanotecnològic lliure de fosfats.