Solucions en Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ext. Evacuació Fums 400 ºC/2h - 300 ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies d'Evacuació
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors per a Forns
Ventiladors per a Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
EC Technology and Efficient Fans
Solucions per al Tractament de l'Aire Interior
Ventilació per a Habitatges
Cortines d'Aire
Accessoris


SVE/PLUS
Extractors en línia per a conductes, amb baix nivell sonor muntats a dintre d'un envolvent acústic de 40 mm d'aïllant acústic fono absorbent

Ventilador:
• Envolvent acústica recoberta de material fonoabsorbent.
• Turbina a reacció, excepte models 100, 125, 150, 160, 200/H, amb turbina a acció.
• Brides normalitzades a l'aspiració i impulsió, per a facilitar la instal·lació en conductes.
• Equipat amb tapa de registre abatible, excepte models 100, 125, 150/L, 160/L.
• Peus de suport, que faciliten el seu muntatge, integrats en la caixa.
• Direcció aire sentit lineal.

Motor:
• Motors de rotor exterior, amb protector tèrmic incorporat, classe F, amb rodaments a boles i protecció IP54.
• Monofàsic 230 V 50/60 Hz regulables.
• Temperatura màxima de l'aire a transportar: +50 ºC

Acabat:
• Anticorrosiu amb planxa d'acer galvanitzat.

Cercador de preus
Busca un producte a través del seu nom o codi i et mostrem el seu preu (sense IVA).
    P.V.P. = _.___,__ €