Solucions en Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ext. Evacuació Fums 400 ºC/2h - 300 ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies d'Evacuació
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors per a Forns
Ventiladors per a Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
EC Technology and Efficient Fans
Unitats de Tractament d'Aire
Ventilació per a Habitatges
Cortines d'Aire
Accessoris

Ventiladors amb Comportes


Descàrregues:
Fitxa tècnica BIM (REVIT)
HCT/HATCH
Exutoris dinàmics amb obertura motoritzada equipats amb extractor de teulada

Exutoris dinàmics amb extractors de sostre, d'obertura motoritzada. Apte per a instal·lació en naus industrials o instal·lacions comercials. Es pot utilitzar per a la ventilació ambiental de l'edifici on s'instal·la.

Ventilador:
• Estructura de gran robustesa per resistir severs canvis climàtics.
• Estructura de l'equip en planxa galvanitzada anticorrosiva.
• Dissenyat per a assegurar l'estanquitat a l'entrada d'aigua.
• Aïllament tèrmic de 60 mm per evitar pèrdues d'aire calent a l'hivern.
• Sòcol d'adaptació per la correcte i fàcil instal·lació a teulada.
• Interruptor per al manteniment, equipat amb contacte auxiliar NA/NC per a controlar desconnexió de l'equip.
• Envolvent tubular en planxa d'acer amb tractament anticorrosiu en resina de polièster.
• Hèlix en fosa d'alumini.
• Models 125 amb hèlixs en fosa d'alumini de 6 o 9 pales, amb angle d'inclinació ajustable.

Sistema d'obertura:
• Braços motoritzats d'obertura, amb mecanisme encapsulat IP65.
• Tensió d'alimentació 230 V AC 50 Hz.
• Sistema reforçat i garantit amb més de 10.000 operacions a càrrega màxima.
• Càrrega màxima 1000 N.
• Obertura automàtica mitjançant senyal extern del sistema de control (central d'incendis, detector de fums...). Sistemes de control no inclosos en el subministrament.
• Interruptor final de carrera per a senyalitzar la posició de la comporta.

Motor:
• Motors d'eficiència IE3 per a potències iguals o superiors a 0.75 kW, excepte monofàsics, 2 velocitats i 8 pols.
• Motors classe F amb rodaments a boles. Protecció IP55.
• Trifàsics 230/400 V 50 Hz (fins a 4 kW) i 400/690V 50 Hz (potències superiors a 4 kW).
• Temperatura de treball : -25 ºC +50 ºC.

Acabat:
• Anticorrosiu amb planxa d'acer galvanitzat.

Sota comanda:
• Acabat amb pintura anticorrosiva en resina de polièster.
• Braços motoritzats d'obertura amb tensió d'alimentació 24 V DC.

Cercador de preus
Busca un producte a través del seu nom o codi i et mostrem el seu preu (sense IVA).
    P.V.P. = _.___,__ €