Solucions En Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ventiladors per a Forns
Ext. Evacuació Fums 400ºC/2h - 300ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies de Fuita
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors Heavy Duty per Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
E.C. Technology and Efficient Fans
Ventilació per a Habitatges
Recuperadors de Calor
Purificadors d´Aire i Unitats de Filtració
Cortines d´Aire
Accessoris


Descàrregues:
Fitxa tècnica
HCT/HATCH
Exutoris dinàmics amb obertura motoritzada equipats amb extractor de teulada

Exutoris dinàmics amb extractors de teulada, d´obertura motoritzada. Apte per a instal•lació en naus industrials o instal•lacions comercials. Pot utilitzar-se per a la ventilació ambiental de l´edifici on està instal•lat.

Ventilador:
- Estructura de gran robustesa per a aguantar severs canvis climàtics.
- Estructura de l´equip en xapa galvanitzada anticorrosiva.
- Disseny per a assegurar l´estanquitat a l´entrada de l´aigua.
- Aïllament tèrmic de 60mm per a evitar pèrdues d´aire calent a l´hivern.
- Sòcol d´adaptació per a la correcta i fàcil instal•lació en la teulada.
- Interruptor per a manteniment equipat amb contacte auxiliar NA/NC per a controlar desconnexió de l´equip.
- Embolcall tubular en xapa d´acer amb tractament anticorrosiu en resina de polièster.
- Hèlixs en fosa d´alumini.
- Models 125 amb hèlixs en fosa d´alumini de 3, 6 o 9 àleps, amb angle d´inclinació ajustable.

Sistema d´obertura:
- Braços motoritzats d´obertura, amb mecanisme encapsulat IP-65.
- Tensió d´alimentació 230 V. AC 50Hz.
- Sistema reforçat i garantit amb més de 10.000 operacions en càrrega màxima.
- Càrrega màxima 1000 Nw.
- Obertura automàtica mitjançant senyal extern del sistema de control (central d´incendis, detector de fums...) Sistemes de control no inclosos en el subministrament.
- Interruptor final de carrera per a senyalitzar la posició de la comporta.

Motor:
- Motors d´eficiència IE3 per a potències iguals o superiors a 0,75kW, excepte monofàsics, 2 velocitats i 8 pols.
- Motors classe F, amb rodaments a boles, protecció IP55.
- Trifàsics 230/400V-50Hz (fins a 4kW) i 400/690V-50Hz (potències superiors a 4kW).
- Temperatura de treball : -25 °C +50 °C

Acabat:
- Anticorrosiu amb xapa d´acer galvanitzat.

Baix demanda:
- Acabat amb pintura anticorrosiva en resina de polièster.
- Braços motoritzats d´obertura amb tensió d´alimentació 24V. DC