Solucions en Ventilació


Ventiladors amb Comportes
Extractors en Línia per a Conductes
Ventiladors Helicoïdals
Ventiladors Centrífugs
Ext. Evacuació Fums 400 ºC/2h - 300 ºC/2h
Sistemes de Pressurització per a Escales, Vestíbuls i Vies d'Evacuació
Ext. Atmosferes Explosives ATEX
Ventiladors per a Forns
Ventiladors per a Aplicacions Industrials
Extractors de Teulada
EC Technology and Efficient Fans
Solucions per al Tractament de l'Aire Interior
Ventilació per a Habitatges
Cortines d'Aire
Accessoris

Sistemes Pressurització Basic


BOXPRES PLUS II
Quadre de control amb ventilador de reserva

El quadre de control BOXPRES PLUS inclou:
• Variador de freqüència programat a 50 Pa i sonda de pressió diferencial de gran precisió.
• Connexió externa per a quadre de comandament per l'ús exclusiu de bombers.
• Magnetotèrmic.
• Pilot indicador d'estat: Operatiu, Alarma, Activació per foc i Funcionament.
• Quadre de comandament extern amb selector TEST pel manteniment i selector exclusiu per a bombers 0-AUTO-MANUAL.
• Protocol de funcionament en mode segur en cas d'error de sonda de pressió diferencial i rearmat automàtic del sistema en cas d'error.
• Connexió de les senyals d'estat mitjançant contactes lliure de potencial (MALFUNCIONAMENT, MARXA i ACTIVACIÓ FOC) i connexió a sistemes BMS mitjançant MODBUS RTU per a la monitorització dels equips.
• Manteniment d'operativitat una vegada activat per alarma d'incendi, fins i tot amb interrupció del senyal d'activació.
• Envolvent metàl·lica amb protecció IP66 i pany amb clau de servei.
• Habilitat per la gestió de motors asíncrons, IPM o RM.
• Preparat per funcionar i fer la seva funció sobre el control de pressió de la instal·lació.
• Només s'ha de connectar la línia d'alimentació, el ventilador d'impulsió i la senyal d'incendi.
• Diferents rangs de tensió d'entrada i potencia sota comanda.

Cercador de preus
Busca un producte a través del seu nom o codi i et mostrem el seu preu (sense IVA).
    P.V.P. = _.___,__ €